Škola hry na knoflíkový akordeon

Navzdory světovému trendu patří Česká republika mezi oblasti, kde si klávesové akordeony stále drží výhradní přední pozici před knoflíkovými. Důvody jsou zřejmé; v minulých desetiletích byl u nás vybudován systém výuky hry na akordeon, který se osvědčil a zaběhl; bohužel se ale týká pouze klávesového typu nástroje. Většímu rozšíření knoflíkového akordeonu i u nás tedy brání především nedostatek instruktivní literatury pro tento nástroj.

Svou Školou hry na knoflíkový akordeon bych ráda přispěla k zaplnění této velké mezery.

Škola je napsána pro oba dva nejrozšířenější systémy řazení knoflíků – pro C-systém i B-systém. Vzhledem k nedostatku až absenci literatury pro knoflíkový akordeon u nás je má škola koncipována jako kompletní materiál pro výuku začátečníků a pro zvládnutí základů hry. První díl je doplněn zpěvníčkem s 25 lidovými písněmi a koledami, v rámci samotné školy je zde navíc uvedeno dalších 20 písniček s textem.

Tato Škola hry na knoflíkový akordeon je první původní českou školou hry pro začátečníky po dlouhých desetiletích a první českou školou vůbec, která je psána nejen pro B-systém, ale i pro C-systém.
K jejímu napsání mě vedla snaha o propagaci knoflíkového akordeonu, jehož výhody oproti klávesovému sama velmi dobře znám, a přání přispět a napomoci k většímu rozšíření tohoto nástroje u nás - nástroje, který se stal mým životním osudem i láskou.

Jana Bezpalcová
www.janabezpalcova.com